База данных учащихся и выпускников для школы "Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci (Строительный колледж при АУАС)"

Qasimov Azer, Азербайджан, Баку
Овен
Qasimov Azer
Азербайджан
Баку
13 апреля 1983